No:35 - 7 Mart 2005, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül´ün Avusturya Ziyareti hk

1. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül, Türkiye-AB Troikası Bakanlar Toplantısı ile AB-Batı Balkanlar Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısında ülkemizi temsil etmek ve AB Dönem Başkanlığını yürütmekte olan Avusturya makamlarıyla üst düzeyli ikili temaslarda bulunmak üzere 7-11 Mart 2006 tarihlerinde Avusturya’yı ziyaret edecektir.

2. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül, 8 Mart 2006 tarihinde Viyana’da düzenlenecek olan Türkiye-AB Troikası Bakanlar Toplantısı’na ülkemizi temsilen katılacaktır.

Bakanlar düzeyindeki Türkiye-AB Troikası toplantıları, ülkemizin adaylık statüsünün teyit edildiği 1999 Helsinki Zirvesi’nden bu yana her Dönem Başkanlığı sırasında bir kez düzenlenmektedir.

Toplantıya AB Troikası’nı temsilen, Dönem Başkanı Avusturya Dışişleri Bakanı Sayın Ursula Plassnik, müteakip Dönem Başkanı Finlandiya Dışişleri Bakanı Sayın Erkki Tuomioja, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Sayın Olli Rehn ve AB Konseyi Sekretaryası’nın üst düzey yetkililerinin katılmaları öngörülmektedir.

8 Mart 2006 tarihinde yapılacak olan Türkiye-AB Troikası Bakanlar Toplantısı, ülkemizin AB’ye üyelik müzakerelerinin başladığı 3 Ekim 2005 tarihi sonrasında bu formatta gerçekleştirilecek ilk toplantıdır. Bu çerçevede, ülkemiz Bakanlar düzeyindeki bu toplantıya ilk defa müzakere eden ülke konumunda katılacaktır.

Toplantı vesilesiyle, ülkemizin AB’ye üyelik süreci çerçevesinde yapılan ve yapılması öngörülen çalışmalar ele alınacak, müzakere sürecinin seyri gözden geçirilecek ve bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül’ün, bu çerçevede AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn ile de bir görüşme yapması öngörülmektedir.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Gül, Türkiye-AB Troikası Bakanlar Toplantısını takiben Viyana’da Avusturya makamlarıyla ikili temaslar gerçekleştirecektir. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Sayın Gül’ün Meclis Başkanı Sayın Andreas Khol ve Başbakan Sayın Wolfgang Schüssel ile görüşmesi öngörülmektedir. Dışişleri Bakanı Sayın Gül ayrıca, Avusturya Dışişleri Bakanı Sayın Plassnik ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelecektir. Anılan temaslarda, ülkemizin AB üyelik süreci başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Gül Viyana’da ayrıca, Avusturya basınının önde gelen temsilcileriyle çeşitli mülakatlar gerçekleştirecektir.

3. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Gül, AB Dönem Başkanı Avusturya’nın davetine icabetle, 11 Mart 2006 tarihinde Salzburg’da yapılacak “Gymnich” tipi AB-Batı Balkanlar Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısına ülkemizi temsilen katılacaktır.

Bu formattaki toplantıların ilkinin yapıldığı Almanya’daki Gymnich Şatosu’nun adıyla anılan “Gymnich” tipi Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantıları, her AB Dönem Başkanı tarafından altı aylık görev süresi içinde bir kez düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, AB’nin genel ve dış ilişkileri bağlamında bir dizi güncel konu gayrı resmi çerçevede ele alınarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

11 Mart 2006 tarihinde Salzburg’da düzenlenecek olan bu defaki toplantının ana temasını, Batı Balkanlar’ın istikrar ve refaha kavuşturularak Avrupa-Atlantik sistemiyle bütünleştirilmesi oluşturacaktır. Ülkemizin Balkanlar ile geleneksel yakın ilişkileri çerçevesinde, toplantıda yapılacak görüşmelere etkin katkıda bulunulacaktır.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül, anılan toplantı vesilesiyle yapılacak öğle yemeği sırasında, Avusturya Dışişleri Bakanı Sayın Plassnik’in vaki daveti ve Sayın Plassnik ile 8 Şubat 2006 tarihinde mutabık kalındığı üzere, son uluslararası gelişmeler çerçevesinde kültürler arasında diyaloğun geliştirilmesi konusunda ülkemizin görüşlerini izah eden bir sunuş yapacaktır. Sözkonusu sunuş, kültürler arası diyalog bağlamında özel bir konuma sahip olan ülkemizin bu konudaki görüş ve önerilerini vurgulamak bakımından yararlı bir fırsat oluşturacaktır.

Anılan toplantı vesilesiyle ayrıca, Dışişleri Bakanı Sayın Gül’ün AB’li karşıtlarıyla temaslarda bulunması da öngörülmektedir.