No:34 - 4 Mart 2003, Irak´ın Kuzeyinde Belirli Kesimlerin Türkiye Aleyhtarı Bir Kampanya Başlattıklarının Görülmesine Dair Açıklama

Son günlerde Irak’ın kuzeyinde belirli kesimlerin Türkiye aleyhtarı bir kampanya başlattıkları izlenmektedir. Önce, kısmen bu grupların güdümünde Irak’ın Selahaddin kentinde yapılan Iraklı muhalif gruplar toplantısında, sanki Türkiye’nin Irak’ın toprağında ve Irak ulusunun özgür iradesi üzerinde bir emeli varmış gibi davranılarak Türkiye hedef alınmak istenmiştir. Ardından bölge, güdümlü olduğu izlenimini veren Türkiye aleyhtarı gösterilere sahne olmuştur. Bu gösterilerde çeşitli taşkınlıklarda bulunulmuştur. Bu tür davranışların kimseye fayda getirmeyeceği açıktır.

Türkiye, Irak ulusunu meydana getiren Arap, Kürt, Türkmen ve diğer bütün kesimleri kardeş telakki etmekte ve Irak’ın geleceğinin, toprak bütünlüğü ve ulusal birliği temelinde yükselmesini arzulamaktadır.