No:33 - 4 Mart 2003, Alman Vakıfları Aleyhine Açılan Davanın Son Duruşması Hakkında Açıklama

Ülkemizde faaliyet gösteren altı Alman vakfının yöneticileri aleyhinde Ankara 1 No’lu DGM’de açılan davanın dördüncü ve son duruşması bugün yapılmıştır.

Duruşma neticesinde Ankara 1 No’lu DGM, Alman vakıfları soruşturması kapsamında haklarında dava açılan onbeş kişinin beraatine karar vermiştir.


Türk adaletinin tarafsız ve objektif karakterini vurgulayan bu karar, Türkiye’nin Almanya ve AB ile ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna öteden beri inandığımız Alman vakıflarının bu niteliklerini de doğrulamaktadır.

Alman vakıfları aleyhine açılan davanın tüm sanıklarının beraat kararıyla, ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun ve yakın ilişkilerin bu süreçten daha da güçlenerek çıkmış oldukları değerlendirilmektedir.