No:32 -;4 Mart 2003, Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı ve Türkiye-AT Ortak Komisyon Üçüncü Toplantısı

Ülkemize yönelik yeni Katılım Ortaklığı belgesinin hazırlıkları çerçevesinde, AB Komisyonu yetkilileriyle ilk siyasi diyalog toplantısı, 12 Mart 2003 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecektir.


13 Mart günü de, ülkemizin AB’ye katılım sürecinin ve Gümrük Birliği çerçevesindeki çeşitli konuların ayrıntılı biçimde ele alınacağı Türkiye-AT Ortaklık Komitesi gene Brüksel’de biraraya gelecektir.


Toplantılara, Bakanlığımız AB ve AB Ülkeleriyle İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Volkan Bozkır başkanlığında, üst-düzeyli yetkililerden oluşan heyetler iştirak edecektir.


Sözkonusu iki toplantı, ülkemizin Katılım Ortaklığı belgesinin güncelleştirilmesi bağlamındaki görüş ve beklentilerini AB tarafına aktarması, ayrıca, Kopenhag Zirvesi sonuçlarının hayata geçirilmesi yönündeki hazırlıklara ivme kazandırılması bakımından önem taşımaktadır. Bu çerçevede, mali işbirliğinin geliştirilmesi, Gümrük Birliğinin derinleştirilmesi ve müktesebatın incelenmesi sürecine yeni bir içerik kazandırılması hususlarında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.


Toplantılar, 14 Nisan’da, Lüksemburg’da, Bakan düzeyinde toplanacak olan Ortaklık Konseyi’ne hazırlık mahiyetinde olacaktır.