NO:32 - 15 Şubat 2007, Belgrad Büyükelçimiz Hasan Servet Öktem´in Karadağ Cumhurbaşkanı´na Güven Mektubu Sunması hk.

Türkiye Karadağ Cumhuriyeti’ni 12 Haziran 2006 tarihinde tanımış; iki ülke arasında diplomatik ilişkiler 3 Temmuz 2006 tarihinde tesis edilmiştir.

Ülkemizin Karadağ’da Büyükelçilik açma işlemleri halihazırda sürmektedir. Öte yandan, Belgrad Büyükelçimizin, Podgoritza’da Büyükelçiliğimiz açılıncaya kadar bu ülkeye de akredite edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda Belgrad Büyükelçimiz Hasan Servet Öktem dün (14 Şubat) Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanoviç’e Güven Mektubu’nu sunmuştur.