No:31 - 1 Mart 2006, 10-11 Şubat 2006 Tarihlerinde Cezayir´de Meydana Gelen Sel Felaketi hk.

10-11 Şubat 2006 tarihlerinde Cezayir’in Tindouf bölgesinde meydana gelen sel felaketi bu bölgedeki Batı Sahra mülteci kamplarında ciddi hasar meydana getirmiş, kamplardaki evlerin çoğu yıkılmış ve sağlık sorunları baş göstermiştir.

Cezayir makamları, felaket nedeniyle Birleşmiş Milletler’den yardım talebinde bulunmuştur. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da, Ürdün’de anılan kuruluşun depolarında bulunan 2.000 adet çadırın Tindouf’a nakli için NATO Avrupa –Atlantik Afetlere Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla destek sağlanması talebi iletilmiştir.

Ülkemiz, EARDCC’nin, Ürdün’de bulunan malzemelerin Cezayir’e nakli konusunda katkıda bulunulması çağrısını olumlu yanıtlamıştır. Bu çerçevede bir askeri nakliye uçağımız 2 Mart 2006 tarihinde Ürdün’e giderek, 3 ve 5 Mart tarihlerinde Amman’dan Tindouf’a toplam 16 ton yardım malzemesi taşımak üzere iki sefer yapacaktır.

Öte yandan, Türkiye’nin insani yardım konularındaki hassasiyeti ve son yıllarda giderek artan ve çeşitlenen yardım faaliyetlerimizin sağladığı tecrübe çerçevesinde, Tindouf bölgesinde felaketten etkilenenlere ülkemizce ayrıca doğrudan insani yardımda bulunmak için de harekete geçilmiştir. Bu bağlamda, 2 Mart 2006 tarihinde Ankara/Etimesgut havaalanından kalkacak askeri bir nakliye uçağımız, Kızılay tarafından sağlanan çadır ve battaniyeler ile Sağlık Bakanlığımızın sağladığı ilaç ve sağlık malzemelerinden oluşan 10 ton civarındaki yardımı Cezayir’e, afet bölgesine en yakın nokta olan Oran şehrine taşıyacaktır. Keza, bölgeye Kızılay’dan da bir görevli gönderilecektir.

Bu münasebetle doğal felaketler karşısında uluslararası dayanışmanın önemi ve ülkemizin her fırsatta bu dayanışmayı desteklediği bir kere daha vurgulanmakta, afetzedelerin acılarını bir ölçüde azaltabilecek katkı sağlanması imkanı elde edilmektedir.