NO:30 - 15 Şubat 2007, Türkiye´nin İnsani Yardım Faaliyetleri hk.

1. İnsani yardımlar alanında son dönemde kaydadeğer bir ivme kazanan ve bazı uluslararası örgütler tarafından “donör olma yolundaki ülke” olarak nitelendirilen ülkemiz, gerek açlık, yoksulluk, kuraklık, doğal afetler ve sair nedenlerle uluslararası yardımlara ihtiyaç duyan ülkelerin sorunlarına dikkat çekmek, gerek gönüllü ülke ve kuruluşlardan yardım toplamak amacıyla düzenlenen “Donör Ülkeler Konferansları”na önem atfetmekte ve bunlara mümkün olduğu ölçüde etkin katılım sağlamaya gayret göstermektedir.

2. Bu çerçevede, Afrika'nın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Gine Bissau’da yoksulluğu azaltmak ve sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gine Bissau Hükümeti tarafından 7-8 Kasım 2006 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen Yuvarlak Masa Konferansı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz tarafından izlenmiştir.

Konferans sonrasında, Gine Bissau Hükümeti'nin öncelikli olarak eğitim, sağlık ve altyapı modernizasyonu alanlarında yardıma gereksinim duyması ve ülkemizin de son yıllarda ihtiyaç duyan diğer ülkelere nakdi, ayni ve proje bazındaki yardımları dikkate alınarak, anılan ülkede bir lisenin yapım ve donanımının ülkemiz tarafından üstlenilmesinin yerinde olacağı kararlaştırılmıştır.

Hükümetimiz Gine Bissau’da bir lise inşa edilmesi için 250 bin Euro tutarında bir meblağ tahsis edilmesini kararlaştırmış ve anılan meblağ Dakar Büyükelçiliğimiz hesabına aktarılmış olup, proje hakkında Gine Bissau makamlarıyla temaslar sürmektedir.

3. Bir diğer donörler konferansı, Yemen'de sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülmesi ve yoksulluğun azaltılması amacıyla, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Körfez İşbirliği Konseyi ve İngiltere Hükümeti'nin işbirliğiyle 15-16 Kasım 2006 tarihlerinde Londra'da düzenlenmiştir. Londra Büyükelçiliğimizce iştirak edilen sözkonusu konferansı takiben, Türkiye'nin İslam dünyasında ağırlığı olan bir ülke olması, tarihi bağlarımız bulunan Yemen’le ikili ilişkilerimizin çok yönlü olarak gelişmesi ve Yemen'deki Türk yatırımlarının giderek artması bağlamında, Hükümetimizce anılan ülkeye 1 milyon ABD Doları tutarında yardımda bulunulması kararlaştırılmış olup, bu maksatla gerekli ödenek ayrılmıştır. Bahsekonu yardım TİKA Başkanlığı’nca projelendirilecektir.

4. Büyük Okyanus’ta yer alan Vanuatu Cumhuriyeti’nin başkenti Port Villa’da 28 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen ve Kanberra Büyükelçiliğimizce katılım sağlanan “Vanuatu Kalkınma Ortakları” toplantısında, ülkemizin Asya-Pasifik ülkeleriyle işbirliğine verdiği önem doğrultusunda, Vanuatu’ya bilahare belirlenecek düzeyde bir katkı yapılacağı taahhüdünde bulunulmuş; daha sonra da anılan ülkeye 100 bin ABD Doları tutarında yardımda bulunması kararlaştırılmıştır. Sözkonusu yardımın, Şubat 2007 sonuna kadar Vanuatu makamlarına iletilmesi öngörülmektedir.