No:28 - 21 Şubat 2005, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde 20 Şubat 2005 Tarihinde Düzenlenen Genel Seçimler hk.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Şubat 2005 tarihinde düzenlenen genel seçimlerin demokrasinin icapları içinde ve huzur ortamında cereyan etmesinden memnuniyet duymaktayız. Seçim sonuçları Kıbrıs Türk halkının hür iradesini yansıtmaktadır. Bu sonuçtan dolayı Kıbrıs Türk halkını ve tüm siyasi  partileri kutluyoruz.

Toplumsal hayatta seçimler demokratik birer aşamadır. Kıbrıs Türkü’nün temel gücü çoğulcu demokrasi kuralları içinde birlik ve dayanışmasını sürdürebilmesinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası camianın da yakından izlediği bu seçimler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmiş demokratik kurumsal yapıları ve hukuk sistemini de  bir kez daha teyid etmiştir. Beklentimiz anayasal süreç içinde KKTC’de yeni bir Hükümetin en kısa zamanda oluşturularak göreve başlaması yönündedir.

Kıbrıs sorununa kalıcı ve adil bir çözüm bulunması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müşterek arzu ve hedefidir. Bu hedef ve arzu doğrultusunda, şimdiye kadar olduğu gibi, KKTC Devlet ve Hükümet yetkilileri ve siyasi partilerle işbirliği ve istişare içinde bulunulacaktır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkını her alanda desteklemeye devam edecektir.