No:27 - 21 Şubat 2006, Türkiye-AB Troikası Siyasi Direktörler Toplantısı hk.

Türkiye-AB Troikası Siyasi Direktörler toplantısı (Müsteşar Yardımcısı düzeyinde olmaktadır) 22 Şubat 2006 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Siyasi Direktör düzeyindeki Troika toplantıları, her Dönem Başkanlığı sırasında bir kere yapılmaktadır. Bu toplantılarda, ülkemizin AB’ye katılım süreci çerçevesinde yapılan ve yapılması öngörülen çalışmalar ele alınmakta, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

22 Şubat tarihinde yapılacak olan toplantı Türkiye ile katılım müzakerelerine başlama kararının alındığı 3 Ekim sonrasında gerçekleştirilecek ilk Türkiye-AB Troikasıdır. Bu çerçevede, bu formatta gerçekleştirilen Troika toplantılarına ülkemiz ilk defa müzakere eden ülke konumunda katılmaktadır. Gündemde yeralan konular arasında müzakere sürecimizin safahatının da ele alınması öngörülmektedir.

AB Troikasında, mevcut Dönem Başkanı Avusturya, müteakip Dönem Başkanı Finlandiya ve AB Komisyonu ile Konsey yetkilileri yeralmaktadır.