NO:26 - 9 Şubat 2007,;Filistinli siyasi gruplar arasında Filistin´de bir Ulusal Birlik Hükümeti kurulması konusunda varılan mutabakat hk.;;;;

 

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın himayesinde Filistinli siyasi gruplar arasında Mekke’de yürütülen görüşmeler sonucunda Filistin’de bir Ulusal Birlik Hükümeti kurulması konusunda mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Yeni Filistin Hükümetinin kısa bir süre içinde kurularak, Filistin’de kamu düzeninin sağlanması, halkın sıkıntılarının giderilmesi, başta sağlık, eğitim ve güvenlik olmak üzere tüm alanlarda kurumların yeniden yapılandırılması konularında süratle icraata başlanmasını diliyoruz.

Filistin Ulusal Yasama Konseyi seçimlerinden sonraki dönemde yaşanan deneyimlerin ışığında, yeni Hükümetin programında Filistin halkının beklentilerinin ve uluslararası toplumun tavsiyelerinin dikkate alınması, Filistin halkını ilgilendiren konuların çözümüne büyük katkıda bulunacaktır. Ayrıca, ilgili BM kararları ve Yol Haritası temelinde barış sürecinin yeniden canlandırılmasının bir öncelik olarak belirlenmesi de arzuya şayan olacaktır.

Yeni kurulan Filistin Hükümetini özellikle Gazze’de yaşanmakta olan gerginliğin süratle giderilmesi, Filistin halkının ağır ekonomik sorunlarına eğilinmesi ve barış sürecinin canlandırılması bakımından önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Bu bağlamda, uluslararası toplumu yeni Filistin Hükümetine yapıcı bir anlayışla yaklaşmaya, Filistin’in ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesini teminen kendisinden beklenen adımları atabilmesini teşvik edici bir tutum içinde olmaya ve Filistin halkının beklentilerini dikkate almaya çağırıyoruz.