No:23 - 13 Şubat 2005, Irak'ta Gerçekleştirilen 30 Ocak Seçimlerinin Bugün Açıklanan Geçici Resmi Sonuçları hk.

Irak’ta 30 Ocak seçimlerini takiben yapılan Bakanlık açıklamasında, seçimler hakkında sağlıklı değerlendirmenin ancak resmi sonuçların ortaya çıkmasından sonra yapılabileceği ifade edilmişti.

Geçici resmi sonuçlar, Irak Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından bugün ilan edilmiştir.

Seçimlerin yapılabilmiş olması, ülkede ve yurtdışında Irak’lı seçmenlerin bütün güçlüklere rağmen tercihlerinin demokrasiden yana olduğunu ortaya koymuştur.

Diğer taraftan, seçimlerde belirli kesimlerin katılım düzeyinin düşük olması, bir dizi vilayette neredeyse hiç oy kullanılamaması ve Kerkük dahil belirli bölgelerde manipülasyonların sonuçlar üzerinde dengesizliklere yol açmış olması, üzerinde ciddiyetle durulması gerekli hususlardır.

Bazı unsurların, Irak için tarihi bir dönüm noktası oluşturan bu süreç içinde oylamaları yönlendirmeye çalıştıkları ve bundan da haksız kazanımlar elde etmiş oldukları ortaya çıkmıştır. Bir dizi itiraz başvurusu almış bulunan Irak Bağımsız Seçim Komisyonu’nun usulsüzlük iddialarını özenle inceleyip gerekli adımları atacağını umuyoruz. Birleşmiş Milletlerin de, 1546 sayılı Güvenlik Konseyi kararı çerçevesindeki sorumlulukları bağlamında gerekli tespitleri yapmasını bekliyoruz.

Bütün  bunların sonucunda Irak Geçiş Parlamentosu’nda oluşacak dengeler Irak toplumundaki çeşitli katmanların gerçek oranını yansıtmayacaktır.

Bu seçimlerde bir Geçiş Parlamentosu’nun vücut bulması hedeflenmişti. Ancak, yukarıda sayılan eksiklikler, bu hedefe tam olarak ulaşılıp ulaşılmadığı hususunda maalesef ciddi tereddütlere yol açmaktadır. Bu durumda, ülke yönetimindeki temsil eksiklikleri ile dengesizliklerin yeni anayasanın hazırlanması çalışmalarında ve yıl sonunda yapılacak seçimlere kadar büyük ölçüde giderilmesi, Irak’taki siyasi sürecin selameti açısından zorunlu görülmektedir. Birleşmiş Milletlerin de bu süreçte mutlaka daha aktif bir rol üstlenmesi gerekecektir.

Irak’ta bu yıl içinde yapılması öngörülen anayasa referandumu ile bu anayasa ve buna dayanarak hazırlanacak yasalar uyarınca yapılacak genel seçimlerde, 30 Ocak’ta karşılaşılmış olan yetersizlik, düzensizlik ve usülsüzlüklerin tekrarlanmayacağı, dolayısıyla, Irak halkının bütün kesimleriyle daha adil ve inandırıcı temsiline imkan sağlayacak koşulların oluşmasını diliyoruz. Sözkonusu referandum ve seçimlerde yaygın uluslararası gözlemci mevcudiyetini şimdiden üzerinde çalışılması gereken bir zaruret olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye, bu anlayışla, Irak halkının bütün kesimleriyle diyalog içinde olmaya, Irak’ın ulusal birlik ve toprak bütünlüğünü güvence altına alan demokratik anayasal düzenini kurma yönünde atacağı adımları desteklemeye, bölgesel ve uluslararası planda kalıcı barış ve istikrarın tesisi için sürdürülen uluslararası işbirliğine de aktif olarak katılmaya devam edecektir.