No:227 -;31 Aralık 2003, Kerkük´te Bugün Cereyan Eden Olaylar hk

Kerkük’ün Iraklı kimliğinin vurgulanması amacıyla bugün Kerkük’te Araplar’ın  ve Türkmenler’in katılımıyla düzenlenen barışçı gösterinin sonunda bazı unsurlarca göstericilere ateş açılması üzerine, göstericilerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diliyoruz.

Defalarca vurguladığımız gibi, Irak’ın içinden geçmekte olduğu  bu hassas dönemde en büyük ihtiyaç, Irak halkını oluşturan  bütün kesimlerin, demokrasinin gerekleri içinde, asgari müştereklerde ulusal bir mutabakata  varmalarıdır. Irak’ta huzur ve istikrarın tesisinin, öngörülen siyasi geçiş sürecinin hedefe ulaşmasının ve Iraklılar’ın egemenliklerine salimen tekrar kavuşmalarının yolu da bundan geçmektedir. Irak’ın bütün kentleri ve bölgelerinin Iraklılar’ın tamamına ait olduğu gerçeğini de hiç kimse gözardı etmemelidir. 

Bazı grupların etnik milliyetçiliğe dayalı söylem ve eylemlerle arzulanan barış, huzur ve ulusal uzlaşma ortamını zedelemelerine imkan tanınmamalıdır. Bu hususta asıl görev Koalisyon Geçici Yönetimi’ne düşmektedir. Kerkük’te bugün cereyan eden üzücü gelişmeler tarafımızdan ABD’nin de dikkatine getirilmiştir.

Türkiye, Irak ulusunun kendi geleceğine birlik ve beraberlik içinde sahip çıkacak olgunlukta olduğuna ve bu geleceği, toprak bütünlüğü ve ulusal birliği korunmuş, demokratik ve barışçı bir Irak’ın oluşturduğuna inanmaktadır.