No:226 -;30 Aralık 2003, Kıbrıs sorununun bulunduğu aşama hk

Kıbrıs sorununun bulunduğu aşamada, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda, uluslararası camiada muhtelif teşebbüs ve beklentilerin bulunduğu bilinmektedir.  

Kıbrıs sorununa müzakere yoluyla adil ve kalıcı bir çözüm bulunması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müşterek arzu ve hedefidir. Bu çerçevede, Bakanlığımız müzakereler açısından Türk tarafının pozisyonunun belirlenmesine yardımcı olacak gerekli hazırlıkları yürütmektedir. Bu hazırlıklar çerçevesinde, ilgili kurumlarımızla gerekli istişare ve değerlendirmeler düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bu süreç devam etmektedir.  

Hazırlıkların sonucu siyasi otoritenin ve devletimizin üst makamlarının değerlendirmesine sunulacaktır. Bunu takiben Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş ve diğer KKTC ilgililerinin Ankara’ya davet edilmesi ve müşterek bir değerlendirme yapılması öngörülmektedir.  

Bu nedenle basınımızda görülen haber ve değerlendirmeler gerçek durumu yansıtan nitelik taşımamaktadır.