No:216 -;23 Aralık 2003, Libya´nın Kitle İmha Silahları İle İlgili Açıklaması hk.

Libya’nın kitle imha silahları yapımına yönelik gizli programlar geliştirmekten vazgeçtiğini, bu programlarını uluslararası denetime açacağını ve balistik füze programlarını Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi’nde öngörülen standartlarla sınırlayacağını açıklaması, kitle imha silahlarının ve bunları fırlatma vasıtalarının yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası çabalar açısından önemli bir gelişme olarak görülmektedir.

Kitle imha silahlarının ve bunları fırlatma vasıtalarının yayılmasının önlenmesine ilişkin tüm uluslararası anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olan ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesini ulusal güvenlik politikasının ana unsurlarından biri olarak gören Türkiye, bu anlaşma ve düzenlemelere, özellikle bölgemizdekiler dahil, tüm ülkelerin taraf olmasını ve taraf olunan anlaşmaların hükümlerinin eksiksiz biçimde ve iyi niyetle uygulanmasının hayati önemini vurgulayagelmiştir.

BM Güvenlik Konseyi’nin 12 Eylül 2003 tarihinde Libya’ya uygulanan ambargoyu kaldırmasından sonra, bu kez, Libya’nın KİS programını feshetmesinin ve bu bağlamda kayıtsız ve şartsız olarak denetime izin vermesinin, bu ülkenin uluslararası toplumla tam olarak bütünleşme sürecine ve bölge istikrarına önemli katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.

Bu kararın tüm taraflarını kutluyoruz.