No:214 -;16 Aralık 2003, İsviçre Konfederasyonu Parlamentosu Ulusal Meclis Kanadı´nın, Sözde Ermeni Soykırımı Hakkında Benimsediği Kararın Kınanması hk.

İsviçre Konfederasyonu Parlamentosu Ulusal Meclis Kanadı’nın, bugün (16 Aralık 2003) sözde Ermeni soykırımı hakkında benimsediği kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

Birinci Dünya Savaşı’nın çok özel koşullarında cereyan eden ve Türklerin ve Ermenilerin karşılıklı büyük acılarına neden olan olayların çarpıtılarak tek tarafa bir soykırım olarak takdimi kabul edilemez.

Ulusal Meclis kararında sözde soykırımın Birleşmiş Milletlerce tanınmış bulunduğu gibi gerçek dışı bir iddiaya yer verilmek suretiyle kamuoyunun yanıltılmaya teşebbüs edilmesi, hayretle karşılanmıştır.

Türkiye, öteden beri ulusal parlamentoların halklar ve uygarlıklar arasında çatışma yaratacak girişimlerden kaçınmalarının, gelecek nesillere daha barışçı bir dünya devretmeye çalışmalarının gerektiğini savunmuştur.

Ulusal Meclis, iç siyasal mülahazalarla Türkiye-İsviçre ilişkileri ile ülkesindeki Türklerin duygu ve düşüncelerini gözardı ederek aldığı bu kararın yol açacağı olumsuz sonuçları bakımından sorumluluk yüklenmiş bulunmaktadır.