No:213 -;15 Aralık 2003, Bugünkü (15 Aralık 2003) Hürriyet Gazetesinin -Cinnah Fısıltıları- Köşesinde Yer Verilen İddialar

Bugünkü (15 Aralık 2003) Hürriyet Gazetesinin “Cinnah Fısıltıları” köşesinde, “European Voice” adlı haftalık yabancı gazetenin 4 Aralık 2003 tarihli nüshasında Sayın Bakanımız hakkında çıkan bir habere atfen, yer verilen iddianın gerçekle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bahse konu yabancı gazete haberinde bu olayın 28 Kasım 2003 tarihinde vuku bulduğu kaydedilmektedir. Sayın Bakan Kasım ayında Brüksel’e herhangi bir seyahatte bulunmamış olup, 28 Kasım günü AB Hükümetler Arası Konferans (HAK) toplantısına katılmak üzere Napoli’de bulunmaktaydı. Nitekim yine fantezi mahiyetindeki anılan haberde, Sayın Bakan ile ilgili hususun bir hayal olabileceği de esasen ifade edilmektedir.

Saygı ile duyurulur.