No:212;- 15 Aralık 2003, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde 14 Aralık 2003 tarihinde Düzenlenen Genel Seçimler hk.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 14 Aralık 2003 tarihinde düzenlenen genel seçimlerin demokrasinin icapları içinde şeffaf ve huzur ortamında cereyan etmesinden memnuniyet duymaktayız. Seçim sonuçları Kıbrıs Türk halkının hür iradesini yansıtmaktadır. Bu sonuçtan dolayı Kıbrıs Türk halkını ve tüm siyasi partileri kutluyoruz.

Toplumsal hayatta seçimler demokratik birer aşamadır. Kıbrıs Türkü’nün temel gücü çoğulcu demokrasi kuralları içinde birlik ve dayanışmasını sürdürebilmesinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası camianın da yakinen izlediği bu seçimler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmiş demokratik kurumsal yapıları ve hukuk sistemini de bir kez daha teyid etmiştir. Beklentimiz anayasal süreç içinde KKTC’de yeni bir Hükümetin oluşturularak göreve başlanması yönündedir.

Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde birlik ve dayanışmamızı muhafaza etmemiz gereken bir süreç içinde bulunmaktayız. Bilindiği üzere Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müşterek arzu ve hedefidir. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, Hükümet ve siyasi partilerle istişare içinde bulunulması tabiidir.