No:210 -;13 Aralık 2003, AB Brüksel Zirve Sonuç Bildirisi hakkında Basın Açıklaması

12-13 Aralık 2003 tarihlerinde Brüksel’de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye’nin üyelik süreciyle ilgili olarak karar niteliği taşımamakla beraber, Kopenhag Zirvesi’nden sonraki dönemi değerlendirmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin bazı noktaları ortaya koyması açısından önemlidir.

Bu Bildiriyle, AB, bir yandan ülkemizin reform çalışmalarını takdir ederek, bunların sürdürülmesi için ülkemize destek verme kararlılığını teyit etmekte, diğer yandan ise, siyasi kriterlerin tümüyle karşılanması için bundan sonra yapılması gerekecek hususları sıralamaktadır. Bunlar, esasen tarafımızdan bilinmekte ve önceliklerimiz arasında bulunmaktadır.

2004 Aralık ayında yapılacak AB Zirvesi’nde ülkemizin üyelik müzakerelerine gecikmesizin başlamasına yönelik karar alınması için, Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Bildiride ekonomik hususlara da dikkat çekilmektedir. Kopenhag ekonomik kriterlerinin karşılanması, müzakerelerin başlatılması için koşul değildir. Bunların, sadece üyelik öncesinde tamamlaması gereken hususlar olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Kıbrıs konusuna gelince, Türkiye’nin tutumu bellidir. Türkiye BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesindeki çözüm çabalarını desteklediğini her zaman açıkça ortaya koymuştur. Kıbrıs, kendi mecrasında ele alınması gereken bir konudur. Zirve bildirisindeki ifadeler neticesinde Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle irtibatlandırılması ne konunun çözümüne, ne de Türkiye-AB ilişkilerine yardımcı olacaktır. Kıbrıs konusunun çözümünün üyelik müzakerelerinin açılması için bir kriter olmadığı, esasen 1999 Helsinki Zirvesi’nden bu yana hem AB, hem Türkiye tarafından teyit edilmektedir. Bu hususun bir kez daha vurgulanması gerekli görülmektedir.

Öte yandan, AB’nin ülkemizdeki terör saldırılarını kınaması ve terörizmle mücadelenin birlikte yürütülmesi gerektiği yönündeki ifadeleri memnuniyetle karşılanmıştır.

Netice itibariyle, Türkiye, muasır medeniyet yönünde ilerleme hedefine ulaşmak amacıyla reform çalışmalarını tüm alanlarda sürdürme kararlılığındadır. 2004 Aralık Zirvesi’nde AB’nin yapılan çabaları layıkıyla değerlendireceğine ve üyelik müzakerelerinin açılması yönünde doğru kararı vereceğine inanıyoruz.