No:198 -;19 Kasım 2003, Sayın Hikmet Çetin´in NATO Genel Sekreteri´nin Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak atanması hk.

Eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin bugün NATO Genel Sekreteri’nin Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak atanmıştır. Hükümetimiz, NATO’daki sürecin başlangıcında Sayın Çetin’i bu göreve aday göstermiş ve kuvvetle desteklemiştir. Kendisinin atanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. 

Afganistan ile kökleri yüzyıllara uzanan dostluk ilişkileri bulunan Türkiye, tarihi boyunca Afganistan’ın milli birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığından yana olmuş, dost ve kardeş Afgan halkının barış, istikrar ve huzur içinde yaşamasını temenni etmiş ve bu anlayışla Afganistan ile etkili bir işbirliği sürdürmüştür. 

Afganistan’ın, her türlü aşırılık ve terörden uzak, barış ve istikrar içinde, geniş tabanlı, temsili bir yönetime sahip, demokrasinin temel ilkelerine ve insan haklarına saygılı bir ülke olarak uluslararası toplum içindeki yerini almasını arzu eden Türkiye, Bonn sürecine destek vermiş, ayrıca, Afganistan’da istikrar ve  güvenliğin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye, bu çerçevede, Uluslararası  Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF)’ne katılmış ve yaklaşık 8 ay süreyle bu gücün 2. dönem liderliğini de üstlenmiştir. 

Türkiye NATO’nun ISAF’ın sorumluluğunu yüklenerek, Afganistan’da önemli bir rol üstlenmesini memnuniyetle karşılamakta ve bunu ülkenin güvenlik ve istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunulması açısından önemli bir adım olarak desteklemektedir. 

Bugüne kadar çok önemli görevler üstlenmiş ve bunları başarıyla yürütmüş olan Sayın Hikmet Çetin, uluslararası planda çok iyi tanınan ve saygı duyulan bir şahsiyettir.  

Sayın Hikmet Çetin’in NATO Genel Sekreteri’nin Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak dost Afgan halkının barış, güvenlik, istikrar ve huzura kavuşması yönünde sarfedilen çabalara kuşkusuz çok değerli katkıları olacaktır.