No:195 - 28 Aralık 2005, Orhan Güvenen´in UNESCO İstatistik Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanması hk.

Halen "Bilkent Üniversitesi Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırma Enstitüsü" Başkanlığı görevini yürütmekte olan, Devlet Planlama Teşkilatı eski Müsteşarlarından Prof.Dr. Orhan Güvenen, UNESCO Genel Direktörü tarafından, 4 yıllık bir süre için kuruluşun İstatistik Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

UNESCO'nun uluslararası alanda ve özellikle BM sistemi içinde referans olarak kullanılan istatistiki verilerinin hazırlanmasından sorumlu olan Enstitü, bu özelliğiyle dünya kamuoyunu yakından ilgilendiren çalışmalarda bulunmaktadır.

Sözkonusu atama, Prof.Dr.Güvenen'in seçkin mesleki niteliklerine duyulan güvenin yanısıra, ülkemizin UNESCO ve diğer çoktaraflı platformlarda sürdürdüğü aktif tutuma uluslararası toplum tarafından gösterilen takdirin somut bir göstergesini oluşturmaktadır.