NO:193 - 22 Aralık 2006, İtalya Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonu´nda kabul edilen önerge hk.

        

İtalya Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Dışilişkiler Komisyonu 20 Aralık 2006 günü, oybirliğiyle  “Türkiye’nin İç Durumu”  başlığıyla  sunulan bir önergeyi  kabul etmiştir.

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin önyargılara dayalı kesintilere uğramaması gerektiği belirtilen sözkonusu önergede bu ifadenin ardında bulunan  yapıcı yaklaşımla uyumlu olmayan  bir dizi gerçek dışı ve çarpıtılmış ifadelere de yer verilmiş olması tarafımızdan üzüntüyle karşılanmış ve anlaşılamamıştır.

Kabul edilen metinde terör örgütü PKK/KONGRA-GEL’in sözde ateşkes çağrısına atıfta bulunulmakta, Kürt kökenli vatandaşlarımız azınlık olarak nitelendirilmekte, sözde Kürt sorununa siyasi çözüm bulunması gereği dile getirilmekte, çözümü için modeller önerilmekte ve bu sorunun çözümünün Türkiye’nin AB sürecinin parçası olması için İtalyan Hükümetine tavsiyede bulunulmaktadır. Çarpık bir yaklaşımın ürünü olarak değerlendirdiğimiz bu tavsiyelerin İtalyan Hükümeti’nce dikkate alınmayacağını beklemekteyiz.

35.000 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının canına kıymış bulunan, AB Terör Örgütleri listesinde yer alan ve  mensupları çeşitli Avrupa ülkelerinde yargılanmakta olan PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün sözde ateşkes çağrısına atıfta bulunan bu önergenin  iç politika saikleriyle ve  Türk-İtalyan ilişkilerinin mükemmel seyrini göz ardı eden çevrelerce  gündeme getirilmesinden ve İtalyan Parlamentosu’nun bir organınca kabul edilmiş olmasından duyduğumuz rahatsızlık İtalya Cumhuriyeti’nin Ankara’daki Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilmek suretiyle ve Roma Büyükelçimiz tarafından  İtalyan makamları nezdinde yapılan girişimlerle iletilmiştir.