No:191 - 19 Aralık 2005, Afganistan Ulusal Meclisi´nin Açılışı hk.

Türkiye, Afganistan Ulusal Meclisi’nin açılışını büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılamaktadır. Afganistan Ulusal Meclisi’nin açılışı, yaklaşık çeyrek yüzyıla yakın bir süredir büyük zorluk ve badireler yaşamış olan dost ve kardeş Afganistan’ın siyasi yapılanması bakımından tarihi bir dönüm noktasını teşkil etmektedir.

Ulusal Meclis, Afgan halkının yıllardır özlemini çektiği demokratikleşme ve siyasi istikrarın tesisi ile hukukun üstünlüğü ve insan haklarının ülke genelinde sağlamlaştırılması açısından kilit rol oynayacaktır. Afganistan Ulusal Meclisi tarafından gerçekleştirilecek yasama faaliyetleri, hiç şüphesiz Afganistan’ın uluslararası toplum içerisinde hak ettiği yeri almasını da kolaylaştıracaktır.

Türkiye, Afganistan’ın demokratik parlamenter sisteminin güçlendirilmesine yönelik desteğini ve katkılarını sürdürecektir.