NO:190 - 15 Aralık 2006, Tahran´da 11-12 Aralık 2006 Tarihlerinde Düzenlenen -Yahudi Soykırımı: Küresel Perspektifler- Konulu Konferans Hk.

 

Tahran’da 11–12 Aralık 2006 tarihlerinde düzenlenen “Yahudi Soykırımı: Küresel Perspektifler" konulu konferans bağlamında da, 9 Aralık 2005 tarihinde Bakanlığımızca yapılan açıklamada yeralan görüşleri aynen muhafaza ediyoruz. Açıklamamızda, Yahudilerin II’nci Dünya Savaşı sırasında uğradığı soykırımın (holocaust) insanlığın vicdanını yaralamış tarihsel bir olgu niteliği taşıdığını ve işlenen bu insanlık suçunun uluslararası hukuk tarafından da tespit edildiğini açıkça belirtmiştik. 

Bu tarihsel olgunun sorgulanmasına yönelik girişimleri yersiz buluyor ve bu tür çabaları endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz.