No:19 -;8 Şubat 2006, Cidde´de 11-13 Şubat 2006 Tarihlerinde Yapılacak -7. Cidde Ekonomik Forumu- hk.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül, Cidde’de 11-13 Şubat 2006 tarihlerinde yapılacak “7. Cidde Ekonomik Forumu”na katılacaktır.

Cidde Ekonomik Forumu, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimiyle 2000 yılında başlatılan, global düzeyde kamu ve özel sektörde temayüz etmiş şahsiyetlerin her yıl bir araya gelerek uluslararası ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmeleri değerlendirdikleri önemli bir etkinliktir. Cidde’de her yıl toplanan konuşmacılar, bölgemizi ve genel olarak dünyayı tehdit eden sorunlarla mücadelede edindikleri deneyimleri ve bu amaçla geliştirilen yeni ve kalıcı yaklaşımları paylaşma ve değerlendirme olanağı bulmaktadırlar.

Forumun bu yılki temasını, kültür ve kimlik farklılığından, ortak temeller üzerine kurulu bir dünya oluşturmada nasıl yararlanılabileceği hususu oluşturacaktır. Bu çerçevede, forumun, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde bu alandaki başarılı deneyimlerin dile getirilmesine olanak sağlaması amaçlanmaktadır. Yarının ekonomik ve toplumsal yapısının nasıl şekilleneceği, yoksul ve genç kitlelerin bu süreçte seslerini nasıl daha gür duyurabilecekleri, gerçek anlamda nasıl daha verimli olunabileceği ve bunun daha insanca bir yaşama ulaşmadaki katkısı, forumda yanıt aranacak başlıca soruları oluşturmaktadır.

Sayın Bakanımız, Cidde Ekonomik Forumu’nda, küreselleşme olgusunun yeryüzünde yol açtığı kapsamlı dönüşüme koşut olarak, diplomasinin, bireylerin kimliğine saygı ilkesi esas alınmak suretiyle dünyada barış ve uyum içerisinde yaşamada oynayabileceği role ve karşılaşılan global sorunlara diplomatik çözümlerin üretilmesinde farklı kültürler ve gelenekler arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının taşıdığı öneme değinecektir.

Sayın Bakanımız, Cidde’de bulunduğu süre zarfında, Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde, 21. Yüzyılda İslam Dünyasının Batı ile ilişkilerinde ülkemizin oynayabileceği role ilişkin bir konuşma yapacak; sanatçı Ümran Baradan’ın seramik sergisi ile Cidde Uluslararası Türk Okulu kültür ve spor salonunun açılış törenlerine ve Türk yemekleri haftasının açılışına katılacaktır.