No:189 -;6 Kasım 2003, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi'ne finansman sağlanması hk.

Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Direktörler Kurulu Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi’ne finansman sağlamayı 4 Kasım 2003 tarihinde onaylamıştır. 

Bu karar ile BTC hattına petrol sağlayacak olan Azeri-Çırak-Güneşli sahasının birinci aşamasının geliştirilmesi ile boru hattının kendisi için ilgili şirketlere toplam 310 milyon dolar kredi sağlanacaktır. 

Bu gelişme, projeye sağlayacağı mali katkıdan öte, şeffaflık, çevresel ve sosyal güvenlik, toplumsal danışma ve katılım, ulusal ve uluslararası sivil toplumun sürece dahil edilmesi bakımından BTC projesinin uluslararası standartlarda olduğunu tescil etmektedir. Bu itibarla, IFC’nin bu kararı, projeye katılan şirketlerin özel banka ve finans kuruluşlarından sağlayacağı krediler için gayet olumlu referans teşkil edecektir. 

Bu karar aynı zamanda bölgesel işbirliği ve refaha, dolayısıyla barış ve istikrara önemli katkıları olacak BTC projesine uluslararası toplumun verdiği desteğin de bir göstergesidir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’la birlikte esasen inşaatı hızla ilerlemekte olan bu projenin öngörülen takvim içinde tamamlanması için sürdürdüğü yoğun çalışmalarına  kararlılıkla devam etmektedir.