No:189 - 15 Aralık 2006, Arjantin´de 24 Nisan´ın Sözde -Ermeni Soykırımı- Adına -Halklar Arasında Hoşgörü ve Saygı İçin Eylem Günü- Olarak İlan Edilmesini Öngören Yasa Tasarısı hk.

 

Arjantin Temsilciler Meclisi 24 Nisan’ın sözde “Ermeni soykırımı” adına “halklar arasında hoşgörü ve saygı için eylem günü” olarak ilan edilmesini ve Ermeni asıllı öğrenciler ile kamu kesimi çalışanlarının aynı gün izinli olmasını öngören yasa tasarısını Kasım ayı sonunda kabul ederek, Senato’ya havale etmişti. Anılan yasa tasarısının, bu defa, Senato’nun 13 Aralık 2006 tarihindeki oturumunda oybirliği ile kabul edildiği, üzüntüyle öğrenilmiştir.

Türkiye’yi soykırım yapmakla itham eden yasa tasarısı, hukuki ve tarihi temelden yoksundur. Tarihin siyasi amaçla çarpıtılmasına dayanan sözkonusu yasa tasarısı girişimini kınıyor ve reddediyoruz.

Arjantin’de yıllardır asılsız Ermeni iddialarına arka çıkan çok sayıda parlamento kararı, açıklaması ve eyaletler düzeyinde çıkarılan yasalar gibi önyargılı faaliyetler devam etmektedir. Son olarak Senato’nun kabul ettiği ve yasalaşması için Devlet Başkanı’nın onayı gereken tasarı, Arjantin’de bu alanda ulusal düzeyde kabul edilen ilk kanun olacaktır.

Konunun ilk kez gündeme geldiği andan itibaren Arjantin makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz müteaddit girişimlerimizde, yasa tasarısının tarihi gerçeklerle bağdaşmadığı, ikili ilişkilerimize zarar vereceği vurgulanmıştı. Son olarak, Sayın Başbakanımız tarafından Arjantin Cumhurbaşkanı Sayın Nestor Kirchner’e gönderilen bir mektupla da, gelişmelerden duyduğumuz rahatsızlık ifade edilerek, sağduyulu bir yaklaşımla tasarının yasalaşmasının engellenmesi talep edilmişti.

Yürürlüğe girmesi durumunda, anılan yasa tasarısı, Arjantin toplumunda tarihi gerçeklere aykırı olarak Türkiye’ye karşı olumsuz önyargıların yerleşmesine yolaçacaktır. “Halklar arasında hoşgörü ve saygı” adıyla takdim edilen tasarı, aslında halklar arasında kin ve nefret uyandıracak haksız itham ve iddialara dayanmaktadır.

Türkiye’nin tarihiyle yüzleşme sorunu yoktur. 1915 olayları dahil tarihimizin her dönemi ülkemizde özgürce araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Arşivlerimiz tüm dünyaya açıktır. Bir Ortak Tarih Komisyonu kurularak 1915 olaylarının öncesi ve sonrası ile ilgili arşivlerde araştırılması ve ulaşılacak bulguların tüm dünyaya açıklanmasına ilişkin geçen yıl Ermenistan’a yaptığımız teklif geçerlidir. Ancak, bugüne kadar sözkonusu teklifimize Ermenistan olumlu bir yaklaşım göstermemiştir.

Arjantin Parlamentosu’nun, “soykırım” suçu icat etmeye  kalkışması uluslararası hukuka aykırıdır ve tarihi olgularla bağdaşmamaktadır. Arjantinli politikacıların Ermeni aşırılığına arka çıkmak yerine,  tarihin bu tartışmalı döneminin ortak bir hafıza çalışması ve bilimsel araştırma yoluyla aydınlatılmasını amaçlayan ortak tarih komisyonu girişimimize destek vermesi, halklar arası dostluğa daha  çok yakışan bir tavır olurdu.

Bu aşamada beklentimiz, Arjantin Cumhurbaşkanı Sayın Nestor Kirchner’in gereken sağduyuyu göstererek, kabul edilen yasayı onaylamamasıdır.