NO:188 - 11 Aralık 2006, -Yukarı Karabağ Cumhuriyeti Anayasası´nın- Kabulü İçin Düzenlenen Halk Oylaması hk.


 

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde uluslararası hukuk gözardı edilerek  ve uluslararası toplumun beklentilerinin hilafına 10 Aralık 2006 tarihinde “Yukarı Karabağ Cumhuriyeti Anayasası’nın” kabulü için bir halk oylaması düzenlendiği öğrenilmiştir. Halk oylamasının neticesinde, “Yukarı Karabağ Anayasası” uyarınca Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinin “egemen, demokratik, yasal ve sosyal bir devlet” vasfıyla, “Yukarı Karabağ Cumhuriyeti” şeklinde tanımlanmasının kabul edildiği; bölgenin egemenliğinin serbest seçimler, halk oylamaları ve yerel hükümetler yoluyla ilan edildiği edinilen bilgiler arasındadır.

Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan toprakları üzerinde uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürülen Ermeni işgalinin fütursuz bir sonucu olarak algıladığı tek yanlı bu girişimin neticelerini tanımamakta ve Azerbaycan’ın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün Ermenistan tarafından yeni bir ihlalini teşkil eden bu eylemi kınamaktadır.

Azerbaycan'ın topraklarının yüzde yirmisine tekabül eden Yukarı Karabağ bölgesinde ve anılan bölgeye mücavir yedi idari bölgede Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak sürdürdüğü işgal neticesinde bir milyonu aşkın Azerbaycan vatandaşının kendi ülkelerinde kaçkın ve göçkün durumuna düşürüldükleri malumdur. Hal böyleyken, Yukarı Karabağ sorununa ve Azerbaycan-Ermenistan ihtilafına barışçı çözüm bulunması amacıyla AGİT Minsk Süreci çerçevesinde görüşmelerin  sürdüğü bir aşamada, işgal altındaki Yukarı Karabağ bölgesinde bir “anayasal halk oylamasına” tevessül edilmesinin barışçı çözüm çabalarını hiçe sayan bir girişim olduğu açıktır.

Bu itibarla, Türkiye, sözkonusu “anayasal halk oylamasının” uluslararası hukuk bakımından herhangi bir bağlayıcılığı olmayacak sonuçlarının tüm uluslararası toplum tarafından da tanınmamasını ve kınanmasını beklemektedir.