NO:186 - 8 Aralık 2006, Filistin´e İnsani Yardım Hk.

         

Filistin’e insani yardım kapsamında 17.05.2006 tarihli ve 2006/10469 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile gönderilmesi kararlaştırılan 10.000 ton ekmeklik unun 1.500 tonu Toprak Mahsulleri Ofisi’nce temin edilmiş ve Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla  2006 Temmuz ve Ağustos aylarında karayoluyla gönderilerek Filistin’de ihtiyaç sahibi halka dağıtılmıştı.

Unun 4.500 tonluk bölümü ise Kızılay Genel Müdürlüğü’nce kiralanan iki gemi ile İsrail’in Ashdod Limanına ulaştırılmıştır. Bu çerçevede, 2.500 ton unu taşıyan ilk gemi 26 Kasım 2006 tarihinde,  2.000 ton un yüklü ikinci gemi ise 3 Aralık 2006 tarihinde anılan Limana varmıştır. 4.500 ton unun Ashdod Limanı’ndan Gazze’ye karayoluyla nakli halen devam etmektedir. Sözkonusu nakliyatın sorunsuz gerçekleştirilmesinde Tel Aviv Büyükelçiliğimizin İsrail makamlarıyla yaptığı işbirliği önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda İsrail makamlarının Kızılay ekibimize gösterdiği kolaylıklar memnuniyetle karşılanmıştır.  

Öte yandan, 10.000 ton unun geri kalan 4.000 tonluk bölümü ise Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından temin edilerek, yine Kızılay Genel Müdürlüğü’nce kiralanacak gemilerle kısa zaman içerisinde Filistin’e gönderilecektir.

Türkiye, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli duyarlılığı göstermeye devam edecektir.