No:184 - 17 Ekim 2008, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2009-2010 Dönemi Geçici Üyeliğine İlişkin Seçimler Hk.

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bugün yapılan seçimlerde, 2009-2010 dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmiştir.Malumları olduğu üzere, Türkiye, Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubundan adaylığını 23 Temmuz 2003 tarihinde açıklamıştı. Bu Grupta aynı dönem için açılan iki yere Avusturya ve İzlanda da bizimle birlikte aday olmuştu. Sözkonusu ikinci yere Avusturya seçilmiştir.1961’den bu yana Güvenlik Konseyinde görev yapmayan Türkiye, gerek bölgesel ve uluslararası alanda, gerek ülkemize uzak bölgelerde barış, istikrar ve güvenlik adına önemli sorumluluklar üstlenmekte, uluslararası sorunların çözümüne doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunmakta ve yaşanan afet ile buhranlar karşısında artan şekilde insani ve teknik yardımda bulunmaktadır. Güvenlik Konseyine seçilmemiz, bu çok yönlü açılımlarımızın ve uluslararası politikada artan rolümüzün bir sonucu ve uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin bir göstergesidir.BM Şartı uyarınca uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluğu üstlenmiş olan Güvenlik Konseyinde Türkiye, tüm ülkelerle işbirliği içinde, BM reform sürecine destek verecek, uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümüne katkıda bulunacak, bölgesel meselelerde kolaylaştırıcı rolü oynamaya devam edecek, kalkınmayla ilgili hedeflere ulaşılması için gayret sarf edecek ve farklı medeniyetler ve kültürler arasındaki diyalogun sürdürülmesine çalışacaktır. Türkiye, BM Güvenlik Konseyinde iki sene sürecek bu görevini, güçlü diplomasi geleneği ve uluslararası politikadaki deneyimi çerçevesinde, BM Şartında yer alan ilke ve hedeflere bağlılık içinde, gerekli özeni, duyarlılığı ve sorumluluğu göstererek yerine getirecektir.Bu vesileyle, Türkiye’yi bu göreve layık gören BM Genel Kuruluna ve uluslararası topluma içtenlikle teşekkür ederiz.