NO:183 - 5 Aralık 2006,;Süleymaniye El Yazmaları Restorasyon Merkezi hk.

 

Dünya’daki en zengin el yazmaları ve nadir kitaplar  koleksiyonlarından birine sahip olan Süleymaniye Kütüphanesi’nde, bir el yazmaları restorasyon uygulama ve eğitim merkezi kurulmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası, ülkemiz ile, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ve İKÖ-İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) arasında 29 Kasım 2006 tarihinde Paris’te imzalanmıştır.

Proje çerçevesinde, koruma ve saklama işlemleri için uzman kişilerin tam teçhizatlı ve çağdaş tekniklerle çalışacakları bir laboratuar kurulması ve Süleymaniye Kütüphanesi’nin Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya ve Afrika bölgelerindeki ülkeler için bir referans merkezi haline dönüştürülmesi, bu bölgelerden gelecek el yazması uzmanlarına eski bir nadir kitaplar, el yazmaları ve belgelerin korunması, saklanması ve onarılması alanlarında eğitim sağlanması öngörülmektedir.  Ayrıca, el yazmalarının mikrofilm ve sayısal medya kapasitesi de genişletilecek olup, kütüphanenin kendi alanında geniş olanak ve teknik donanıma sahip ender merkezlerden biri haline getirilmesi amaçlanmaktadır.