No:183 - 2 Aralık 2005, Türkiye´nin IMO Konsey Üyeliğine Yeniden Seçilmesi hk.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 21 Kasım- 2 Aralık 2005 tarihlerinde Londra’da düzenlenen 24’üncü Genel Kurul toplantısı sona ermiştir. Genel Kurul sırasında yapılan IMO Konsey seçimleri sonucunda ülkemiz “C” kategorisinden Konsey üyeliğine iki yıl için tekrar seçilmiştir. Böylece Türkiye, anılan Konsey üyeliğine üst üste dördüncü kez seçilmiş bulunmaktadır.

Genel Kurul’da ayrıca IMO’nun ve bağlı komitelerinin gündemindeki hususlar ile Örgüt’ün bütçesi ve önümüzdeki dönemde yürüteceği faaliyetlerin programı da görüşülmüştür. Bu çerçevede, IMO’nun en etkili komitelerinden biri olan Deniz Emniyeti Komitesi’nin (Maritime Safety Committee - MSC) 82. Dönem toplantısının 29 Kasım-8 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi de kararlaştırılmıştır.

Türkiye’nin IMO Konsey üyeliğine yeniden seçilmesinin ve IMO’nun Deniz Emniyeti Komitesi toplantısının İstanbul’da düzenlenecek olmasının, denizcilik alanındaki en yüksek standartların ülkemizce de uygulanmasına yönelik çabalarımıza ilave katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.