NO:181 - 1 Aralık 2006, Arjantin Temsilciler Meclisi'nin Yasa Tasarısı hk.


 

Arjantin Temsilciler Meclisi’nin 24 Nisan tarihinin “Ermeni soykırımı anısına halklar arasında hoşgörü ve saygı için eylem günü” olarak kabul edilmesini öngören bir yasa tasarısını kabul ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Ülkemiz tarafından 1915 olaylarının tarafsız bir biçimde arşiv belgeleri üzerinde Türk ve Ermeni tarihçilerce etraflıca araştırılması önerisi yapılmışken, bunun desteklenmesi yerine görmezden gelinmesi ve asılsız Ermeni iddialarının tartışılmaz tarihi gerçekler gibi takdim edilerek bunlar üzerine yasa tasarıları kabul edilmesini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Sözkonusu girişim sadece tarihi gerçeklere değil, uluslararası hukuka da aykırıdır.

Mayıs 1915’te Osmanlı Yönetimi’nce alınan tehcir kararı, Ermeni çevreler ve onların destekçileri tarafından iddia edildiği gibi, Osmanlı Yönetimi’nce Ermenileri yok etmek amacıyla alınmış bir karar değil, işgalci güçlerle işbirliği yapan bazı Ermeni gruplara karşı yalnızca güvenlik saikiyle alınmış meşru bir tedbirdir.

Arjantin Temsilciler Meclisi’nin saygın uluslararası pekçok tarihçi tarafından da temelsizliği ortaya konan Ermeni iddialarını destekler nitelikteki bu girişimi, Arjantin ve Türkiye arasında gelişmekte olan ikili ilişkilerin ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Bundan sonraki aşamada beklentimiz, sağduyulu bir yaklaşım sergilenerek, yasa tasarısının Arjantin Senatosu tarafından kabul edilmemesi ve yürürlüğe girmesinin engellenmesidir.