NO:146 - 11 Ekim 2007, Nikiforos askeri tatbikatı hk. NO:140 - 3 Ekim 2007, Sayın Bakanımızın 4 Ekim 2007 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ne Resmi Ziyareti hk. NO:132 - 13 Eylül 2007, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül´ün KKTC´ne Yapacakları Ziyaret hk. NO:130 - 12 Eylül 2007, GKRY Lideri Papadopulos´un;Beyanları hk. NO:117 - 17 Ağustos 2007, GKRY Dışişleri Bakanı Markulli´nin İfadeleri hk. NO:105 -;14 Temmuz 2007, KKTC´deki Çetinkaya Futbol Takımı ile İngiliz Luton Town Futbol Takımı arasında Lefkoşa´da yapılması öngörülen maçın gerçekleştirilememiş olması hk. No:39 - Fransa ile GKRY Arasında İmzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması hk. NO:18 - 30 Ocak 2007, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi´nin Doğu Akdeniz´deki Ülkelerle Deniz Yetki Alanlarını İlgilendiren İkili Anlaşmalar Yapma Gayretlerini hk. NO:10;- 18 Ocak 2007, Mahmur Kampı kapatılması hk. NO:2 - 8 Ocak 2007, Lokmacı Kapısındaki Üst Geçidin Kaldırılması hk.; NO:185 - 8 Aralık 2006, AİHM Tarafından Dün Açıklanan Xenides - Arestis Başvurusunun Tazminatına İlişkin Karar Hk. No:194 - 22 Aralık 2005, AİHM´nin Rum Vatandaşı Xenides-Arestis´in Başvurusu Hakkındaki Kararı hk. 22 Eylül 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Açıklaması No:123 - 29 Temmuz 2005, 1963 Ankara Anlaşması´nı Tüm AB Üyelerine Genişleten Uyum Protokolü hk. No:58 - 6 Nisan 2005, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´nin Xenides-Arestis Başvurusu hk. TC Dışişleri Bakanlığı'nın GKRY'nin Gümrük Birliği'ne dahil edilmesi ile ilgili açıklaması (2 Ekim 2004) TC Dışişleri Bakanlığı'nın GKRY'nin AB üyeliği ile ilgili Açıklaması (1 Mayıs 2004) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti;Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş´ın AB Helsinki Sonuç Bildirisinin Kıbrıs ile İlgili Bölümüne İlişkin Açıklaması, 11 Aralık 1999 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ni Ziyareti Sırasında Lefkoşa´da Basına Yaptığı Açıklama, 30 Mart 1998 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti;Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş´ın GKRY Lideri Klerides'in Kıbrıs Türk Tarafının AB Müzakerelerine Katılması Çağrısına Cevaben Yaptığı Açıklama, 14 Mart 1998 Türkiye Cumhuriyeti ;Dışişleri Bakanlığının, AB Lüksemburg Kararı İle İlgili Açıklaması, 14 Aralık 1997 Kuzey;Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetinin, AB Lüksemburg Kararları Hakkındaki Açıklaması , 14 Aralık 1997 Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti;Ortak Açıklaması, 20 Temmuz 1997 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey;Kıbrıs Türk;Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Rauf R. Denktaş'ın Ortak Açıklaması, 4 Temmuz 1997
NO:18 - 30 Ocak 2007, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi´nin Doğu Akdeniz´deki Ülkelerle Deniz Yetki Alanlarını İlgilendiren İkili Anlaşmalar Yapma Gayretlerini hk.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 2003 yılından itibaren Doğu Akdeniz’deki ülkelerle deniz yetki alanlarını ilgilendiren ikili anlaşmalar yapma gayretlerini arttırmıştır. KKTC ve ülkemiz en başından beri bu teşebbüslere karşı çıkmış ve yarı kapalı bir deniz niteliğindeki Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge sınırlandırmalarının ancak bütün ilgili ülkeler arasında ve bütün tarafların hak ve çıkarlarını gözetecek şekilde yapılacak düzenlemelerle mümkün olabileceğini savunmuştur.

Bu doğrultuda, itirazımıza rağmen Mısır ile GKRY arasında 17 Şubat 2003 tarihinde imzalanan münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmasının tarafımızdan tanınmadığı hem Mısır nezdinde, hem de Birleşmiş Milletler Örgütünde kayda geçirilmiştir. Mısır’la bu konudaki temaslar devam etmektedir.

GKRY ile bu defa Lübnan arasında aynı konuya ilişkin müzakereler yürütüldüğünün öğrenilmesi üzerine, Lübnan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı nezdinde girişimde bulunulmuş, tarafımıza böyle bir anlaşmanın yapılmayacağının açıklanmasına rağmen GKRY ile Lübnan arasında sözkonusu anlaşmanın imzalanacağına dair 15-16 Ocak tarihinde basına da yansıyan haberler üzerine, Ankara’da Lübnan Büyükelçisi ve Beyrut’ta da Dışişleri Bakanlığı nezdinde yeniden girişimlerde bulunulmuştur. Ancak, sözkonusu anlaşmanın 17 Ocak 2007 tarihinde imzalandığı öğrenilmiş olup, Lübnan makamlarından anlaşmanın mahiyeti hakkında izahat istenmiş, her hal ve karda böyle bir anlaşmanın yürürlüğe konulmaması talep edilmiştir.

Son olarak, GKRY Meclisinde Kıbrıs Adasının deniz alanlarındaki petrol yataklarında arama yapılmasını düzenleyen bir yasanın kabul edildiğine ilişkin haberler çerçevesinde konunun hukuki ve siyasi boyutlarına bir kez daha dikkat çekilmesinde yarar görülmektedir.

KKTC tarafından da açıklandığı üzere, Kıbrıs Adasının deniz alanlarında KKTC’nin de hak ve yetkileri bulunmaktadır. Öte yandan, GKRY Adanın tümünü temsil etmemektedir. Dolayısıyla, GKRY’nin bu konuda çıkardığı yasaların veya ilgili ülkelerle yaptığı anlaşmaların bizim açımızdan hükmü bulunmamaktadır. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de meşru ve yasal hak ve çıkarlarının mevcut olduğu hatırda tutulmalıdır. GKRY’nin yapmaya niyet ettiği ikili anlaşmaların konusunu teşkil eden deniz alanlarının bir bölümü bu hak ve çıkarları da ilgilendirmektedir. Türkiye Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olup, bunların aşınmasına yönelik teşebbüslere müsaade etmeyecektir.

Bu bağlamda, Kıbrıs Adasının deniz alanlarında GKRY’nin vermeye teşebbüs edebileceği hükümsüz ruhsatlara dayanarak petrol-doğal gaz araştırmasıyla ilgili çalışmalar yapmayı düşünebilecek ülkelerin ve şirketlerin, durumun hassasiyetini ve Ada’daki diğer kurucu halk olan Kıbrıs Türklerinin iradesini de dikkate almaları, her hal ve karda Kıbrıs meselesinin çözüm sürecine olumsuz etkide bulunacak girişimlere yönelmemeleri gerektiğini hatırlatıyor ve buna göre davranmalarını bekliyoruz.