No:176 -;17 Ekim 2003, BM Güvenlik Konseyi´nin Irak hakkında kabul ettiği 1511 sayılı karar

BM Güvenlik Konseyi’nin Irak hakkında 16 Ekim günü oybirliği ile kabul ettiği 1511 sayılı kararı memnuniyetle karşılamaktayız. Güvenlik Konseyi’nin, uluslararası toplumun kendisinden beklediği uyumlu birlikteliği bu şekilde sergilemiş olması bize gerek Birleşmiş Milletler sisteminin etkinliği, gerek Irak’ın geleceği açısından güven vermektedir. Aynı anlayışın ileride de sürdürülmesini temenni etmekteyiz.

Karar, Irak’taki siyasi geçiş döneminin mümkün olduğunca hızlandırılması gerektiğinin altını çizmekte; bu süreçte hangi adımların atılmasının öngörüldüğünü ortaya koymaktadır. Karar ayrıca, Irak’ın siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda düzlüğe çıkabilmesinin önkoşulu olan istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik yeni düzenlemeler içermekte, bu bağlamda birleşik komuta altında çok uluslu güç kurulmasına yetki vermektedir. BM üyesi ülkelerin de, askeri kuvvet dahil olmak üzere, sözkonusu güce katkıda bulunmaları istenilmektedir. Öte yandan, uluslararası toplumun Irak’ın yeniden yapılandırılmasında elinden gelen katkıyı yapması çağrısında bulunulmaktadır.

1511 sayılı kararla uluslararası toplumun terörizmle mücadelede sergilediği kararlılık en üst düzeyde teyid edilmiş olmaktadır.

Irak’taki geçiş döneminin hızlandırılması için yeni bir perspektif sunan bu kararın başarıyla uygulanabilmesi amacıyla, Irak halkının tüm kesimlerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli vesilelerle vurgulandığı üzere, istikrarlı, toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliği korunmuş, kendisi ve çevresi ile barışık müreffeh bir Irak’ın vücuda gelmesi Türkiye’nin Irak’a ilişkin vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Bu hedeflere en kısa sürede ulaşılması Irak halkının yanısıra, bölge ülkelerinin ve uluslararası camianın menfaatinedir. Bu güç dönemin aşılması amacıyla, Türkiye komşusu Irak’a elinden gelen her türlü yardımı yapmaya kararlıdır.