No:175 -;16 Ekim 2003, Sırbistan ve Kosova yetkilileri arasında başlatılan diyalog

Sırbistan ve Kosova yetkilileri arasında 14 Ekim 2003 tarihinde Viyana’da diyalog başlatılmasını, genelde Balkanlarda, özelde Kosova’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak, yararlı bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Görüşmelerde öncelikle enerji, ulaştırma, kayıp şahıslar ve mültecilerin dönüşü gibi alanlarda işbirliği arayışına gidilecek olması, Kosova’daki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik, yapıcı atılımlar için fırsat oluşturmaktadır.

1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde atılmış olan bu olumlu adım doğrultusunda, Belgrad ve Priştine’deki siyasi liderlerin Kosova’daki tüm ulusal topluluklar arasında karşılıklı güven ve uzlaşı ortamı yaratılması yönünde çaba harcamalarını ümit ediyoruz.