No:174 -;30 Aralık 2004, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'ya İnsani Yardımı Hk.

26 Aralık 2004 günü Güneydoğu Asya'da meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve bunun sonucunda ortaya çıkan dev dalgaların yol açtığı felaket üzerine ülkemiz tarafından bölge ülkelerine bir Milyon ABD Doları tutarında acil yardım yapılmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştı. İhtiyaçların boyutları da gözönüne alınarak bu kere sözkonusu yardım miktarının arttırılarak 1 Milyon 250 bin Dolara çıkartılması Sayın Başbakanımızca uygun bulunmuş olup, dağılımı ülkeler itibariyle aşağıda belirtilmektedir.

Endonezya:       600.000.- ABD Doları

Sri Lanka:        350.000.- ABD Doları

Tayland:           125.000.- ABD Doları

Maldivler:        100.000.- ABD Doları

Malezya:             75.000.- ABD Doları

Yukarıda kayıtlı meblağlar, ilgili ülkelere bugün transfer edilmiştir. Türkiye bu çerçevede uluslararası camia içinde Güneydoğu Asya’da yaşanan trajedi karşısında yardım elini ilk uzatan ve kapsamlı yardım sağlayan ülkeler arasında yeralmış olmaktadır.

Afetzede ülkelerden ayrıca son olarak alınan acil ilaç yardımı ve tıbbi malzeme yardımı talepleri de değerlendirilmek ve imkanlar ölçüsünde karşılanmak üzere ilgili kuruluşlarımızca çalışmalar yürütülmektedir.  

Öte yandan Kızılay Genel  Müdürlüğü tarafından ilgili ülkelere nakdi yardım yapılması öngörülmektedir. 

Ülkemizden iki arama kurtarma ekibi de halen bölgede yardım çalışmalarına katılmaktadır.