No:174 - 20 Kasım 2006, Orta Asya Cumhuriyetleri Büyükelçileriyle Yapılacak Danışma Toplantısı Hk.

 

Bağımsızlıklarının ilanından bu yana geçen 15 yılda ülkemizin  Orta Asya Cumhuriyetleriyle ilişkileri ve işbirliğinin eriştiği düzey hakkında değerlendirmeler yapmak, bu bağlamda izlenen politikaları gözden geçirmek ve ilişkilerimizin daha da geliştirilip güçlendirilmesini teminen atılması gereken adımları tespit etmek maksadıyla Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül’ün başkanlığında   bölgede görev yapmakta olan Büyükelçilerin  katılımıyla 21 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara’da bir Danışma Toplantısı yapılacaktır.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da görevli Büyükelçiler ile Tacikistan’a yeni atanmış bulunan Büyükelçimizin  hazır bulunacakları Danışma Toplantısında, bahsekonu ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki ikili ilişkilerimizin yanı sıra, bölgenin sorunları ve bu bağlamda ikili ve çoktaraflı çerçevede işbirliği imkanlarının da ele alınması öngörülmektedir.