NO:173 -;28 Kasım 2007, Bakanlar Konseyi 15. Toplantısı hk.;

 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 15. Toplantısı 29-30 Kasım 2007 tarihlerinde Madrid’de düzenlenecektir. Anılan toplantıya Sayın Bakanımız başkanlığında bir heyetle iştirak edilecektir.

AGİT Bakanlar Konseyi toplantıları, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvelerinin yapılmadığı yıllarda düzenlenmektedir. Bu açıdan anılan toplantılar, Örgütün bir sonraki sene yapacağı çalışmalara yön veren kararların alındığı ve görevlendirmelerin yapıldığı başlıca etkinliktir.

Temelleri Soğuk Savaş Döneminde atılmış olan AGİT, başlangıçta iki blok arasındaki gerginliğin yumuşatılmasına yönelik siyasi ve askeri bir dizi önlem geliştirilmesine hizmet etmiştir. Günümüzde ise AGİT, asimetrik tehditler dahil güncel güvenlik gereksinimlerinin bir yansıması olarak, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyut alanlarında çeşitli ve kapsamlı faaliyetler sürdürmektedir. Madrid Bakanlar Konseyinde kabul edilmesi öngörülen çok sayıda belge ve karar da, AGİT’in bahsekonu kapsamlı çalışmalarının bir yansımasını teşkil edecektir. AGİT’in özellikle terörizmle mücadele, çevre, enerji ve nakil hatlarının güvenliği, insan kaçakçılığı ile “hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele” yönünde sürdürmekte olduğu çalışmalar, ülkemizin barış ve istikrara yönelik öncelikleri açısından da önem arzetmektedir.

AGİT ayrıca, komşu coğrafyamızda baş gösteren Trans-Dinyester, Güney Osetya ve Yukarı Karabağ gibi ülkemizin de güvenliğini ve istikrarını yakından ilgilendiren donmuş ihtilafların çözümü sürecinin sürdürüldüğü uluslararası diyalog platformu özelliğini taşımaktadır.

Türkiye, bölgesinde oynadığı rol nedeniyle AGİT’e aktif katılım ve katkı sağlayan öndegelen ülkeler arasında yer almaktadır.

AGİT Bakanlar Konseyi 15. Toplantısı bağlamında Avrupa’da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşmasına (AKKA) ilişkin sorunların da gündeme gelmesi olasılığı bulunmaktadır. Bu olasılık gerçekleştiği takdirde, AKKA ve kanat rejiminin korunmasına Türkiye tarafından verilen önem vurgulanacaktır.