No:173 - 16 Kasım 2005, Sayın Bakanımızın Şam´a Çalışma Ziyareti hk.

Sayın Bakanımız bugün (16 Kasım) Şam’a kısa bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Beşar Esad’la görüşerek, Hükümetimizin bölgesel konulardaki görüşlerini iletecek ve bu görüşmenin ardından Ankara’ya dönmek üzere Şam’dan ayrılacaktır.

Türkiye’nin bölgesinde meydana gelen gelişmelere kayıtsız kalması beklenemez. Sayın Bakanımız Suriye’ye de bu anlayışla gitmektedir. Türkiye, bölge istikrarının korunması ve bölgedeki reform hareketlerinin devamı için bugüne kadar gösterdiği çabaları bundan sonra da sürdürmekte kararlıdır. Bölgemizde daha önce meydana gelen gelişmelerin ve elde edilen tecrübelerin mevcut sorunlar kronikleşmeden ve çözülmez hale gelmeden harekete geçilmesini zorunlu kıldığı düşünülmektedir.

Sayın Bakanımız Şam’da yapacağı görüşmede, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri’ye yönelik suikastin aydınlatılması amacıyla BM Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanması için tanınan ek sürenin hızla tükenmekte olması ışığında, 1636 sayılı BM kararının hükümlerinin yerine getirilmesi konusunu öncelikle ele alacaktır.

Sayın Bakanımız görüşmede ayrıca, Irak’ta devam etmekte olan siyasi sürecin desteklenmesi ve Irak’ta kurulmaya çalışılan istikrara katkı konusunda komşu ülkeler olarak neler yapılabileceği üzerinde de durmayı öngörmektedir. Esasen, Irak’ın istikrarının sağlanması, bu ülkedeki siyasi sürecin desteklenmesi ve Irak’ın süratli bir şekilde normale dönmesi konusunda Türkiye ve Suriye arasında görüş birliği olduğuna inanılmaktadır.

Türkiye bölgemizde yeni sıkıntılar yaşanmasını kesinlikle arzu etmemektedir. Bu düşünce ışığında, tüm bölge ülkelerinin mevcut sorunların çözümü konusunda ellerinden gelen her türlü çabayı göstermesi gerektiği düşünülmektedir.