No:172 - 15 Kasım 2005, Türkiye´nin Komşusu; Irak´a Geniş Kapsamlı; İnsani Yardım Sağlaması hk.

Türkiye’nin komşusu Irak’a geniş kapsamlı yeni bir insani yardım sağlaması kararlaştırılmıştır.

Irak halkının ve özellikle son dönemde güç koşullar altında yaşamak zorunda kalan Telafer kentinde Türkmen soydaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilmekte olan yardım, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü işbirliği ve Irak Kızılayı aracılığıyla yapılmakta olup, toplam 1 milyon ABD Doları değerindeki yardım, 30 bin koli (624 ton) gıda ve temizlik maddesinden oluşmakta ve 32 TIR’lık bir konvoyla Irak’a ulaştırılması planlanmaktadır.

Yardımın ilk partisini götüren 16 TIR, beraberinde 4 Kızılay personeli ile birlikte, 15 Kasım 2005 tarihinde Irak’a giriş yapmıştır.

Irak’a yapılmakta olan bu yardım, 2003 yılından bu yana anılan ülkeye ulaştırdığımız yardımlar bakımından yeni bir halkayı oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi, Nisan 2003’te Irak halkının insani yardım alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon ABD Doları tutarında nakdi kaynak ayrılmış, bu miktarın 1 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü BM tarafından yapılan acil yardım çağrısına karşılık olarak tahsis edilmişti. Öte yandan, BM Gıda Programı’nın yine Nisan 2003’te başlattığı gıda sevkiyatı çerçevesinde yüzbinlerce ton gıda ve gıda dışı yardım malzemesi, tarafımızdan sağlanan ulaştırma imkanları ile ülkemiz üzerinden Irak’a taşınmıştı. Irak’a, özellikle Telafer ve Felluce’ye yardımlarımız izleyen dönemlerde de devam etmişti. Bu çerçevede, Eylül 2004’te Hükümetimizce 1 milyon ABD Doları tutarında acil insani yardım yapılmasına karar verilmiş, ilk parti yardım malzemesi Eylül 2004, ikinci parti yardım malzemesi ise, Aralık 2004 ve Ocak 2005’te anılan ülkeye gönderilmişti. Kasım 2004’te yaşanan insani krizin etkilerinin azaltılması amacıyla da, 500.000 ABD Doları tutarında ilave acil insani yardım yapılması kararlaştırılmış, bu yardımlarımız da Kasım ve Aralık 2004’te yerlerine ulaştırılmıştı. Irak’a son olarak, Eylül 2005’te 400.000 ABD Doları değerinde insani yardım sevkedilmişti.

Bu kere Irak’a yapılması öngörülen yeni yardım sevkiyatımız, Türkiye’nin insani alandaki çabalarının, şartlar ne olursa olsun muhtaç durumdaki insanlara ulaştırılması yönündeki iradesini bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır.