No:170 - 9 Kasım 2005, 6 Kasım´daki Azerbaycan Parlamento Seçimleri hk.
6 Kasım’daki Azerbaycan Parlamento seçimleriyle ilgili olarak, AGİT-PA, AKPM, NATO-PA, AP ve AGİT ODIHR Bakü Seçim Misyonları başkanları tarafından 7 Kasım tarihinde düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan açıklamalar, seçimlerin düzenlenmesinde bazı alanlarda ilerlemeler sağlanmış olmakla birlikte, ön bulguların seçimlerin bazı uluslararası standartları karşılamadığı değerlendirmesini yansıtmıştır.

Seçim öncesinde, çok sayıda adayın kayda alınması, partilerin medyadan yararlanma imkanlarının arttırılması ve 11 Mayıs ve 25 Ekim tarihlerinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle seçimlerde şeffaflığı garanti altına almaya yönelik olarak getirilen çok sayıda önlem 6 Kasım seçimlerinin Azerbaycan’da daha önce düzenlenen seçimlere oranla uluslararası standartlara daha fazla yaklaşmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, özellikle bazı bölgelerde usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiştir. Seçim sonuçlarına itiraz süreci çerçevesinde bu usulsüzlüklerin sonuçlarının giderilmesi kuşkusuz yararlı olacaktır.

Arzumuz, son seçimlerin, kardeş Azerbaycan’ın demokrasi ve istikrarının güçlendirilmesine katkıda bulunmasıdır. Kardeş ülke olarak temennimiz Azerbaycan’daki tüm siyasi partilerin vatanseverliğin gerektirdiği sorumluluk duygusuyla geleceğe yönelik olarak daha müreffeh ve çağdaş bir Azerbaycan’ı müştereken inşa için çalışmalarıdır.