No:169 -;2 Ekim 2003, Türkiye ve ABD Arasındaki Güvenlik İşbirliği Konulu Toplantı

Türk ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konusunda 12 Eylül 2003’te yapılan görüşmenin devamı niteliğinde bugün (2 Ekim 2003) Ankara’da toplanmışlardır.

Toplantının ana konusunu, ilk toplantıda olduğu gibi, terör örgütü PKK/KADEK’in Irak’tan tasfiyesi oluşturmuştur.

Bu çerçevede iki taraf, terorizmle mücadele konusundaki kararlılıklarını teyidle, Irak’taki PKK/KADEK mevcudiyetine yönelik bir eylem planı üzerinde mutabık kalmışlardır.

Taraflar, PKK/KADEK’in tasfiyesinin, Irak’ın güvenlik ve istikrara kavuşmasının da gereği olduğu yönündeki kanaatlerini bir kez daha teyit etmişlerdir.