No:164 - 22 Eylül 2003, NATO Genel Sekreteri Seçimi hk.

Hollanda Dışişleri Bakanı Jaap De Hoop Scheffer’in 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle NATO Genel Sekreterliği’ne atandığı resmen açıklanmış bulunmaktadır. 

Avrupa’da güvenlik ve istikrarın idamesinde bugüne kadar temel bir rol üstlenmiş olan İttifak’ın, uzun yıllar boyunca içinden geçtiği muhtelif zorlu tecrübeleri başarıyla aşması, üye ülkelerin vazgeçilmez katkılarının yanısıra, İttifak’ın dayanışma ruhunun sürdürülmesinde önemli rolü olan Genel Sekreterler sayesinde de mümkün olmuştur. 

Türkiye, Sayın De Hoop Scheffer’in, gerek Parlamento üyeliği gerek Dışişleri Bakanlığı görevlerindeki başarılı faaliyetlerini ve ikili planda Türkiye-Hollanda ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı üstün katkıları öteden beri takdirle izleyegelmiştir. Ülkemiz, bu çerçevede, Sayın De Hoop Scheffer’in NATO Genel Sekreterliği makamının gerektirdiği görev ve sorumlulukları da en etkin biçimde yerine getireceği kanısındadır.           

Bu mülahazalarla, Hükümetimiz, Sayın De Hoop Scheffer’in NATO Genel Sekreterliği’ne adaylığını desteklemeyi erken bir aşamada kararlaştırmıştır. Sayın De Hoop Scheffer’in  NATO Genel Sekreterliği’ne atanmasının gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duymaktayız.