No:162 -;17 Eylül 2003, 15-16 Eylül 2003 Tarihlerinde Ortak Çalışma Grubu´nun Moskova´da Yapılan Üçüncü Olağan Toplantısı hk.

İki ülke Dışişleri Bakanları'nın 16 Kasım 2001 tarihinde imzaladıkları "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Avrasya'da İşbirliği Eylem Planı" uyarınca kurulan Yüksek Seviyeli OÇG'nun olağan üçüncü toplantısı 15-16 Eylül 2003 tarihlerinde Moskova'da yapılmıştır. OÇG'nun Eşbaşkanlığını Türk tarafından Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Tuygan ve Rus tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Razov yürütmektedir.

Türk heyet başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı İvanov tarafından kabul edilmiş, ayrıca, Yakın Doğu konuları ile Irak sorununun çözümüne ilişkin görüşmeleri yürüten Dışişleri Bakan Yardımcısı Saltanov ile bir görüşme yapmıştır.

OÇG'nun toplantısı sırasında iki ülke ilişkileri gözden geçirilmiş, ayrıca, her iki ülkenin Avrasya bölgesindeki çıkarlarını ilgilendiren sorunlar başta olmak üzere, güncel uluslararası ve bölgesel konularda etraflı, yararlı ve yapıcı fikir teatisinde bulunulmuştur. Taraflar, iki Bakanlık arasında yapılmakta olan uluslararası terörizm ile mücadele istişarelerinin ve iki ülke ilişkilerinin hukuksal temelini oluşturan anlaşmaların gözden geçirilmesi çalışmalarının devamı hususunda görüş birliğine varmışlardır.

Ortak Çalışma Grubu çerçevesinde, Güney Kafkasya bölgesinde istikrarın sağlanması ve ihtilafların kalıcı çözümüne katkıda bulunma imkanlarını belirlemesi maksadıyla oluşturulan Kafkasya Alt Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda belirtilen hususlarda yoğun görüş alışverişinde bulunulmuştur.

OÇG'nun bundan sonraki toplantısının 2004 yılının ilk yarısında Ankara'da yapılması planlanmaktadır.