NO:160 - 3 Aralık 2004, Irak Geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Caferi ile 1-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da Yapılan Temaslar;Hk.;

Irak Geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Caferi ile 1-2 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılan temaslar yararlı olmuştur. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın bu ziyareti, Irak’ın 30 Ocak 2005 genel seçimlerinin hazırlıklarının hızlandığı bir döneme denk gelmiş olması nedeniyle de ayrıca önemlidir.

Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız Iraklı konuklarına Türkiye’nin Irak’taki dönüşüm süreci ile ilgili ilkeli ve sarih politikasını bir kez daha vurgulamışlardır. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye’nin Irak’a ilişkin art niyetsiz yaklaşımının kendi başarıları için bir güvence teşkil ettiğini ifade etmiştir.

Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de gerek Irak Geçici Hükümeti ile gerek Irak’ı meydana getiren bütün siyasi ve sosyal kesimlerle yakın temasını koruyacak ve dostça telkinlerini yapmaya devam edecektir.

Türkiye’nin, Irak’a ilişkin herhangi bir özel gündemi bulunmadığı gibi, Irak’ta her kesime aynı iyiniyetle yaklaşmaktadır. Türkiye’nin dile getirmiş olduğu ve bundan sonra da dile getireceği hassasiyetler, tümüyle Irak’ın kendi geleceğini bütünlük içinde ve bütün gruplar arasında uyum sağlayarak hazırlayabilmesi amacını desteklemeye yöneliktir. Bir grubun kendisini bir diğerinin baskısı altında veya dışlanmış hissetmesi bu uyumu güçleştirecektir. Keza, bir grubun Irak’ın ortak gündeminin dışına taşacak türden talep ve özlemleri de ortak amacı zedeleyecektir.

Irak’ta ilk gerçek serbest seçim denemesine iki aylık bir süre kalmıştır. 275 üyeli Meclis’e ve Vilayet yönetimlerine yapılacak seçimler için aday ve koalisyon kayıt sürelerinin de sonuna yaklaşılmaktadır. Iraklılar, geleceklerini düşünerek hareket etmelidirler. Bugün çekilen acı ve sıkıntılar ile dışlanmışlık duygusunun, geleceği de ipotek altına almasına yol açılmamalıdır.

Irak’ta artık oyunun kuralları değişmiştir ve ses duyurabilmenin, çıkarları güvence altına alabilmenin yolu demokratik platformda mücadele vermekten geçmektedir. Başka yöntemlere umut bağlayanlar bunun arkasının gelmediğini görecekler ve siyasi süreçte çok değerli zamanlarını yitireceklerdir. Irak’ın, bütün kesimlerinin tam katılımıyla kuracağı ve ulusal birliğini güvence altına alacağı yeni anayasal düzenden başka alternatifi yoktur. Iraklı herkes bu yola dahil olmalıdır. Türkiye, bu yolun yolcularının yanındadır.