No:16 -;30 Ocak 2003

1. Afganistan ile tarihi dostluk bağları bulunan ve bu ülkenin imarı konusunda bugüne değin aktif bir tutum izleyen Türkiye, Ocak 2002’de Tokyo’da düzenlenen Afganistan’ın İmarı Konferansında, beş yıla yayılacak şekilde imar sürecine beş milyon Dolar katkıda bulunmayı taahhüt etmiş, anılan taahhüdün 500 bin Dolar’ını, fizibilite çalışmalarında kullanılmasının tercih edildiği bildirimi ile Eylül 2002’de Afganistan’ın Yeniden İmarı Fonu’nun hesabına yatırmıştı.


Kalan 4,5 milyon Dolar’ın, Afganistan ile tarım, sağlık, sosyal kalkınma ve mesleki eğitim alanlarında resmi makamlarımızca ortaya konulacak ikili projeler için kullanılması planlanmıştır.


Yukarıdaki 500 bin Dolar’a ilaveten, muhtelif kamu kurumlarımız, 2002 yılı başından itibaren, kendi bütçe imkanlarıyla, tarım, sağlık ve mesleki eğitim alanlarında hazırlanan projeler çerçevesinde, Afganistan’a bugüne kadar 2,368,716 Dolar yardımda bulunmuştur. Sözkonusu yardımlarımızın 2,180,046 Dolar’lık bölümü bahsigeçen alanlarda Afgan kurum ve kuruluşlarının yeniden yapılandırılması yönündeki projelere tahsis edilmiş, 188,670 Dolar da Afgan halkının insani ihtiyaçları için harcanmıştır.


2. Yukarıda belirtilen meblağa ilaveten, Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti liderliğinin üstlenildiği dönemde Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sivil-askeri işbirliği çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen projeler için 425,000 Dolar’lık yardımda bulunulduğu bilinmektedir.


3. Türkiye’nin Afganistan’ın imarına yönelik çalışmaları, gerek Hükümetimizce bu amaçla tahsis olunan meblağdan yararlanarak, gerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın kendi bütçe imkanlarıyla, Bakanlığımızın eşgüdümü altında devam edecektir.


4. Diğer taraftan, özel sektörümüzün başta müteahhitlerimiz olmak üzere Afganistan’da iş üstlenmeye ve Türk ürünleri ile Türk yatırımcılarının Afgan pazarına girmeye başladığı izlenmektedir.