No:16 - 4 Şubat 2005, Filistin´e Yapılan Acil İnsani Yardım hk.

Kamuoyumuzun malumu olduğu üzere, Filistin’in içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi ve Filistin halkına destek sağlanmasını teminen 2004 yılında bu ülkeye, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımızın eşgüdümünde 1 milyon ABD Doları tutarında acil gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulunulması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, toplam 1.357,27 ton acil gıda malzemesi 99 kamyonla 28 Temmuz – 24 Ekim 2004 tarihleri arasında gruplar halinde Filistin’e nakledilmiş ve Filistin makamlarına teslim edilmiştir.

Bu yardım kapsamında Filistin’e hibe ettiğimiz 3 ambülans ile muhtelif ilaç ve sağlık malzemesi de geçtiğimiz Ocak ayı başında Filistin makamlarınca teslim alınmıştır.

Ambülanslar ve sağlık malzemelerinin de Filistin makamlarına teslimi neticesinde, Türkiye’nin Filistin’e yapmış olduğu 1 milyon ABD Doları tutarındaki acil insani yardım faaliyeti tamamlanmış olmaktadır.