No:16 - 23 Ocak 2004, Mahmur BM Mülteci Kampı hk.

90’lı yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgemizden bir grup vatandaşımız terör örgütü PKK’nın baskısıyla kuzey Irak’a geçmiş ve burada önce Atruş sonra da Mahmur BM mülteci kampına yerleşmişlerdi. Son birkaç yıldır teröre karşı mücadelede elde edilen olumlu sonuçlara paralel olarak, sözkonusu vatandaşlarımızın bir kısmı kendi imkanları ile ülkemize dönmüş olmakla birlikte, kuzey Irak’ta halen 13.000 dolayında vatandaşımız bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın tümünün gönüllü olarak kuzey Irak’tan ülkemize dönebilmeleri ve dönüşün güvenli koşullarda gerçekleştirilmesi için bir süredir görüşmeler sürdürülmektedir. Bu çerçevede ulusal düzeyde sürdürülen hazırlıkların yanı sıra, Türkiye, Birleşmiş Milletler, ABD ve Irak makamları arasındaki temaslar ve Ankara’da 20-22 Ocak 2004 günleri sürdürülen müzakereler sonucunda vatandaşlarımızın kuzey Irak’taki Mahmur kampı başta olmak üzere Türkiye’ye düzenli dönüşleri konusunda bir anlaşma metni üzerinde mutabakata varılmıştır. Sözkonusu Anlaşma’nın tarafların kendi açılarından gerekli onay işlemlerini sonuçlandırmalarından sonra imzalanması beklenmektedir.