No:158 - 12 Eylül 2003, -İnsan Ticareti- ile mücadele

Son yıllarda bütün ülkeler için ciddi bir sorun haline gelen “İnsan Ticareti” ile mücadele, Hükümetimizin  de üzerinde önemle durduğu bir konudur.

Türkiye’de  Bakanlığımızın koordinatörlüğünde son bir yılda tüm kamu kuruluşlarımızın katkıları ile bu konuda örnek teşkil edecek şekilde yasal tüm önlemler alınmış, gerekli idari düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Buna rağmen ABD Dışişleri Bakanlığının “İnsan Ticareti ve Mağdurları Yasası” uyarınca ABD Kongresi’ne sunduğu ve 11 Haziran 2003 tarihinde yayınlanan “2002 yılı İnsan Ticareti Raporu”nda ülkemiz “İnsan ticaretini kaldırmak için yeterince çaba harcamayan ve asgari standartlara uymayan” ülkeleri belirleyen 3.grupta yeralmıştır. 

Bu kere, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 3.grupta yeralan ülkelerdeki gelişmelerin yeniden değerlendirmesi sonucunda ülkemizin 3.gruptan, daha olumlu olan “İnsan ticaretini kaldırmak için asgari standartlara  uymak için gerekli tedbirleri alan ve bu konuda çaba harcayan” ülkeleri belirleyen 2.gruba alındığı  öğrenilmiştir. 

Bu karar olumlu olarak değerlendirilmekle birlikte yeterli mütalaa edilmemektedir.

Konu bu aşamada  hassasiyetle izlenmekte olup, insan ticareti sorunu  ile daha etkin bir mücadele sağlanabilmesi için ilgili kuruluşlarımızın yanında Sivil Toplum Örgütleri ile başlatılan işbirliği etkin bir şekilde sürdürülecektir.