No:152 -;9 Eylül 2003, -Geçiş Süreci Ekonomilerinde Yolsuzlukla Mücadele Ağı- 5.Toplantısı

“Geçiş Süreci Ekonomilerinde Yolsuzlukla Mücadele Ağı (Anti-Corruption Network for Transition Economies)” 5. Toplantısı, 10-12 Eylül 2003 tarihlerinde OECD İstanbul Özel Sektörü Geliştirme Merkezi’nde, yapılacaktır (Yalı Köşkü Cad, 19 Mayıs İşhanı, 3. Kat, Eminönü, İstanbul, Tel: 0212 512 58 53).

Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Ukrayna’nın bakan ve üst düzey yetkililerle katılacağı sözkonusu toplantı Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu ve Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı(TİKA)’dan katılacak yetkililerce de izlenecektir.

OECD İstanbul Özel Sektörü Geliştirme Merkezi’nde, 10 Eylül 2003 saat 12:30’da bir basın toplantısı düzenlenecek olup, basın mensupları 10-12 Eylül 2003 tarihleri arasında devam edecek toplantıya da katılabileceklerdir.